Workshop: Mind Labs

Mind Labs

Mind Labs is een initiatief dat vragen oproept en beantwoordt over hoe mensen reageren op technologie, of menselijk gedrag kan worden voorspeld door technologie, en of menselijk gedrag technologie kan beïnvloeden. Door zich te richten op verschillende thema’s in verschillende laboratoria onderzoekt Mind Labs de mens en kunstmatige intelligentie, waarbij ze de creatie van een innovatieve mindset stimuleren. Het Robotics & Avatars lab ontwikkelt intelligente virtuele avatars die kunnen communiceren met de mens, het Serious Gaming lab ontwikkelt en onderzoekt de mogelijkheden om plezier en educatie samen te voegen, het Natural Language Technologies lab ontwikkelt en test algoritmes die de menselijke taal kunnen ontcijferen, en het Virtual and Mixed Reality lab onderzoekt de kruising tussen onze eigen wereld en gesimuleerde werelden.

Meer weten? Schrijf je in voor het Februaricongres via deze link of ga naar de website van MindLabs!Workshop
Mind Labs bereidt Europa voor op de intelligente, interactieve toekomst. Technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals in robotics & avatars, virtual & mixed reality, serious gaming, taal en data technologieën bieden enorm veel kansen voor innovaties ten gunste van bedrijven, overheid en maatschappij. De werkelijke doorbraken zijn echter te verwachten, als niet slechts naar technologie wordt gekeken, maar juist naar interactieve technologieën in samenhang met menselijk gedrag.

Onze focus ligt op de interactie tussen de technologie en het menselijk gedrag. De juiste interactie tussen mens en technologie bepaalt immers het succes. Wat kan Mind Labs hierin betekenen voor de veranderende arbeidsmarkt in de toekomst?