Algemene voorwaarden Het Februaricongres

Algemene Voorwaarden Het Februaricongres

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan door Het Februaricongres georganiseerde evenementen.

  • Artikel 1 – Definities
  • Artikel 2 – Inschrijving
  • Artikel 3 – Annulering en afwezigheid
  • Artikel 4 – Wijzigingen
  • Artikel 5 – Toegangsprijzen en -bewijzen
  • Artikel 6 – Privacy
  • Artikel 7 – Betalingsverplichtingen

Artikel 1 – Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen met een hoofdletter hebben de hierna volgende betekenis:

1.1 Afwezigheidsboete: het extra bedrag van 10 euro dat een Deelnemer betaalt als boete wanneer hij het gehele evenement van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas afwezig is;

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Het Februaricongres welke van toepassing zijn op Inschrijvers en Deelnemers;

1.3 Deelnemer: iedere Inschrijver die zich door middel van het Inschrijvingsformulier als Inschrijver voor een Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas heeft aangemeld en daarbij een bevestiging heeft ontvangen om aanwezig te zijn op Het Februaricongres 2021. 

1.4 Deelnemingskosten: de totale kosten die de Deelnemer aan Het Februaricongres dient te voldoen;

1.5 Het Februaricongres: een congres wat georganiseerd wordt door een commissie vanuit  T.S.R. Vidar. T.S.R. Vidar, Beekse Bergen 4 5041NJ Hilvarenbeek Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258787.

1.6 Inschrijver: iedere student die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als potentiële deelnemer aan Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas heeft aangemeld, waarbij deelname aan Het Februaricongres nog niet is bevestigd door Het Februaricongres. 

1.7 Inschrijvingsformulier: het online formulier waarmee een Inschrijver zich aanmeldt voor Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas.

1.8 Selectie: het proces waarbij de organisatie van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas selecteert uit alle Inschrijvers. 

1.9 De workshopgever: de externe organisatie die tijdens Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas een workshop komt geven aan Deelnemers. 

Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

Artikel 2 – Inschrijving

2.1 Inschrijven voor deelname aan Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas dient te geschieden middels het invullen van het Inschrijvingsformulier, dat direct bij Het Februaricongres kan worden verkregen via de online registratiemodule van Het Februaricongres. Dit Inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld door Het Februaricongres te zijn ontvangen.

2.2 De Inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens en garandeert de vertegenwoordigingsbevoegdheid van hemzelf.

2.3 Het Februaricongres neemt de van Inschrijvers verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Met zijn inschrijving heeft de Inschrijver toestemming gegeven voor het gebruik en het opslaan van deze gegevens. 

2.4 De Inschrijver is na het invullen van het Inschrijfformulier nog niet verzekerd van deelname aan Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas. Deelname wordt per  e-mail door de organisatie van Het Februaricongres bevestigd. 

2.5 Bij weigering van deelname door Het Februaricongres zullen eventuele (voorschot)betalingen worden gerestitueerd en zal ook het Inschrijvingsgeld niet worden geïnd.

2.6 Een Inschrijver dient ingeschreven te staan bij een Hogeschool of Universiteit in Nederland of afgestudeerd in de afgelopen half jaar en nog niet werkend. De organisatie van Het Februaricongres mag een Inschrijver weigeren wanneer de persoon niet kan aantonen ingeschreven te staan bij een Hogeschool of Universiteit in Nederland of al werkzaam is. 

Artikel 3 – Annulering en afwezigheid

3.1 Het Februaricongres heeft het recht de Deelnemingskosten en de Afwezigheidsboete te innen wanneer de Deelnemer afwezig is gedurende het hele evenement van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas, ongeacht de reden van afwezigheid. 

3.2 Het Februaricongres heeft het recht om bovenop de Deelnemingskosten een bedrag van €10,- te innen wanneer de Deelnemer mensen zonder toegangsbewijs mee laat kijken naar de streaming van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas. 

3.3 Een Inschrijver mag zich tot 18 februari 2021 23:59 uur uitschrijven. Deze uitschrijving hoort per e-mail (info@februaricongres.nl) te worden ingediend. Uitschrijving is geldig na bevestiging van de organisatie van Het Februaricongres. Hierbij wordt er geen Inschrijfgeld of een Afwezigheidsboete in rekening gebracht.

Artikel 4 – Wijzigingen

4.1 Het Februaricongres heeft het recht om in geval van bijzondere omstandigheden, de vermelde data en tijden van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas en het concept van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas te wijzigen, dan wel Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas niet door te laten gaan. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele gemaakte kosten en/of schade. In het geval dat de datum van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas wordt gewijzigd, is het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas.

4.2 Het Februaricongres heeft het recht om een Deelnemer in te delen bij een Workshopgever die niet door de Deelnemer als voorkeur is opgegeven.

4.3 Het Februaricongres heeft het recht om de indeling van Deelnemers bij Workshopgevers op ieder moment aan te passen, ook als de indeling al gecommuniceerd is naar de Deelnemers.

4.4 Het Februaricongres is niet verantwoordelijk wanneer een Workshop komt te vervallen. De Bezoeker krijgt de toegangsprijs van 10,- euro niet terug.

4.5 Het Februaricongres is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de internetverbinding tussen Het Februaricongres en de Deelnemer.

Artikel 5 – Toegangsprijzen en -bewijzen

5.1 Het Februaricongres heeft voor Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas een toegangsprijs van 7,50- euro vastgesteld welke geldt voor alle bezoekers.

5.2 Inschrijving vindt plaats door middel van het controleren van persoonsgegevens. Deelname is dan persoonlijk en toegang kan niet worden doorverkocht of door anderen dan de Deelnemer gebruikt worden. 

Artikel 6 – Privacy

6.1 Het Februaricongres is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken tijdens Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas en van aldaar aanwezige Deelnemers voor marketingdoeleinden van Het Februaricongres. Deelnemers zullen openbaarmaking en/of verspreiding van de opnamen gedogen en vrijwaren Het Februaricongres voor eventuele claims dienaangaande.

6.2 Het Februaricongres kan gegevens van Deelnemers gebruiken voor de organisatie van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas. Het Februaricongres is bevoegd om deze gegevens met workshophouders te delen.

6.3 Het Februaricongres is niet verantwoordelijk voor de acties die de partners van Het Februaricongres ondernemen met betrekking tot de (contact)gegevens van de Bezoekers. 

6.4 Het Februaricongres mag contactgegevens van Deelnemers van Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Afmelden van deze e-maillijst kan door te mailen naar info@februaricongres.nl.

6.5 Het is voor de Deelnemers niet toegestaan Het Februaricongres 2021: Moreel Kompas op te nemen en deze voor commerciële doeleinden te gebruiken. Wanneer de Deelnemer dit wel doet heeft Het Februaricongres recht om een boete van 10 euro te innen van de Deelnemer.

Artikel 7 – Betalingsverplichtingen

7.1 Het Februaricongres heeft het recht om de Deelnemingskosten (en Afwezigheidsboete) te declareren via de opgegeven bankgegevens van de Deelnemer.